Persoonlijke gegevens

* Verplicht !

* Verplicht !
Ongeldig !* Verplicht !
Algemene vragen over het bedrijf of de organisatie
Algemene vragen over de (nieuwe) website
Wat is de aanleiding voor een (nieuwe) website?
Als er al een website is, hoe wordt deze ervaren? Geef sterke en zwakke punten.
Wanneer moet de (nieuwe) website online zijn?
Wat is het budget?
Noem vijf tot tien termen/woorden die van toepassing
moeten/kunnen zijn op de toekomstige website.
Vragen over de 'look & feel' van de website
Wat voor gevoel moet de bezoeker krijgen als hij de (nieuwe) website bezoekt?
Beschrijf de gewenste uitstraling van de site.
Noem voorbeelden van websites die u aanspreken of juist helemaal niet.
Geef per website een korte uitleg.
Vragen over inhoud en interactie
Welke informatie moet de (nieuwe) website bieden?
Wie is verantwoordelijk voor de content en wie levert de content aan?
In welke vorm is de informatie beschikbaar (papier, digitaal, cd-rom, pdf, database)?
Vragen over techniek
Is er al een domeinnaam gereserveerd? Zo ja, welke?
Is er al webruimte beschikbaar? Zo ja, bij welke provider
Vragen over onderhoud


Extra diensten
Wenst u beroep te doen op één van volgende diensten? (m.b.t. de nieuwe website)
Tot slot
Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen?